Kyrkor Ystad & Österlen - 37 träffar

Andrarums kyrka

Område: Kivik & Brösarp med omnejd  Karta

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1100-talet. I det gamla koret finns valvmålningar av Everslövsmästaren från 1400-talet föreställande evangelisterna Lucas och Johannes med symboler.

Benestads kyrka

Område: Tomelilla med omnejd  Karta

Kyrkor De äldsta delarna av den tornlösa kyrkan härstammar från tidig medeltid.

Bollerups kyrka

Område: Tomelilla med omnejd  Karta

Kyrkor, Sevärdheter/besöksmål Ursprungligen från 1100-talet, utbyggd 1868. En av fyra kyrkor i Skåne som är byggd med rundtorn.

Borrie kyrka

Område: Ystad med omnejd  Karta

Arkitektur äldre, Kyrkor Borrie kyrka är en av stiftets äldsta och mest intressanta kyrkobyggnader, byggd under 1100-talets första hälft. Byggstilen är romansk och inspirerad från anglo-iriskt håll.

Brösarps kyrka

Område: Kivik & Brösarp med omnejd  Karta

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1100-talet. Omfattande om- och tillbyggnader på 1800-talet. Absiden och korväggen är täckta av romanska målningar. Dopfunten av granit är från 11-1200-t...

Den Helige Benedictus Kloster

Område: Kivik & Brösarp med omnejd  Karta

Arkitektur modern, Kyrkor Redan 1988 avstyckades mark för ett munkkloster strax söder om klostret Mariavall. Munkklostret stod färdigt mars 2009. Studiebesök kan bokas.

Eljaröds kyrka

Område: Tomelilla med omnejd  Karta

Kyrkor Ursprungligen helgad åt S:ta Gertrud och förmodligen uppförd på 1200-talet. Dopfunt från 1200-talet. Omfattande förändringar på 1800-talet.

Fågeltofta kyrka

Område: Tomelilla med omnejd  Karta

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1100-talet i romansk stil. Väl bevarad medeltida karaktär. Kyrkan är helgad åt aposteln Petrus och kallades tidigare S:T Petri kyrka.

Hannas Kyrka

Område: Simrishamn med omnejd  Karta

Kyrkor Hannas kyrka byggdes under senare delen av 1100-talet och har en mycket välbevarad medeltida karaktär. Den ursprunliga kyrkan var i romansk stil. Bänkarna i kyrkan har gamla all...

Jesu Moder Marias Kloster - Mariavall

Område: Kivik & Brösarp med omnejd  Karta

Arkitektur modern, Kulturmiljö, Kyrkor Sveriges första katolska benediktinkloster. Klostret är ritat av benediktinmunken Hans van der Laan och invigdes 1991. Studiebesök efter överenskommelse.

Killans bönegård på Österlen

Område: Simrishamn med omnejd  Karta

Kyrkor Killans bönegård ligger intill den medeltida kyrkan i Östra Vemmerlöv och var en gång byns prästgård. Till Killans bönegård bjuder vi in var och en som vill dela bönen, stillhet...

Klosterkyrkan

Område: Ystad med omnejd  Karta

Arkitektur äldre, Kyrkor Klosterkyrkan är en del av ett gråbrödrakloster från 1200-talet. Klosterkyrkan - både gudstjänstrum och museilokal. Klosterkyrkan ägs av Ystads kommun och används både som gudst...

Kverrestads kyrka

Område: Tomelilla med omnejd  Karta

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1870-talet. Den medeltida dopfunten, Carl XI:s namnchiffer och svenska riksvapnet, skuret i trä, finns bevarat från den gamla kyrkan.

Marsvinsholms kyrka

Område: Ystad med omnejd  Karta

Arkitektur äldre, Kyrkor 1867 invigdes Skånes största landsortskyrka, Marsvinsholm. Marsvinsholms kyrkas totala höjd anges vara 60 m, kyrkan är 50 m lång och 17 m bred. Med sin ljusa och ”rena” interiör...

Nedraby kyrkoruin

Område: Tomelilla med omnejd  Karta

Kyrkor Kyrkan uppfördes ca 1250, och övergavs på 1600-talet. Används under sommaren till gudstjänster, dop och vigsel. Minneslund.

Onslunda kyrka

Område: Tomelilla med omnejd  Karta

Kyrkor Ursprungligen uppförd 1862, med romanska stildrag. I kyrkan återfinns bl a ett triumfkrucifix från 1200-talet.

Ramsåsa kyrka

Område: Tomelilla med omnejd  Karta

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1200-talet. Västtornet från 1400-talet. Kalkmålningar från 1300-talet. Dopfunt från medeltiden. Predikstol från medeltiden.

Ravlunda Kyrka

Område: Kivik & Brösarp med omnejd  Karta

Kyrkor Här finns Fritiof Nilssons Piratens gravsten med sin originella inskription. "Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på...

S:t Nicolai Kapell

Område: Kivik & Brösarp med omnejd  Karta

Kyrkor Sankt Nicolai Kapell, inrymt i en sjöbod. Sjöboden är en av fem som flyttades från fiskeläget Knäbäck till slänten nedanför heden vid Rörums strand. Kapellet, som är öppet dygne...

S:t Nicolai Kyrka

Område: Simrishamn med omnejd  Karta

Kyrkor Kyrkans omnämns i skrift första gången år 1161. Då var den troligen bara ett litet fiskarkapell bestående av det nuvarande koret. Långhuset färdigställdes på 1200-talet och valv...

Kundservice

Önskar du hjälp och personlig service, kontakta gärna oss vardagar 9-17

Simrishamns turistbyrå
0414-81 98 00

Ystads turistbyrå
0411-57 76 81