Gyllebo naturreservat

Adress: Gyllebo, 27297 Gärsnäs Visa karta

Adress: Gyllebo, 27297 Gärsnäs

Gyllebosjön är en sydöstra Skånes få sjöar och ligger i natursköna omgivningar med lummiga bokskogar och en vidsträckt naturbetesmark i söder. Övergången mellan slättlandskapet i söder och skogsmarkerna på Linderödsåsens sluttningar i norr skapar en varierad natur som erbjuder mycket att upptäcka för den naturintresserade.

På en udde i Gyllebosjön ligger Gyllebo slott, som genom sin markanvändning satt sin prägel på landskapet med stora sammanhängande skogsmarker, åkrar och lövskogar. Det omgivande landskapet består av bokskogar med inslag av avenbok och andra ädla lövträd. Våren är särskilt vacker med vitsippemattor och inslag av blåsippa, gulsippa och hålnunneört. Fågellivet är rikt kring sjön med många sångare och i sjön häckar både skäggdopping och knölsvan. Söder om sjön ligger en stor och mycket värdefull betesmark. Landskapet är svagt kuperat med ett stort kärrområde i den centrala delen. Betesmarken är till största delen helt öppen med spridda buskar av hagtorn, slån, fläder och nypon. I de många grunda vattensamlingarna leker lövgrodorna på våren och det blir då en intensiv konsert som hörs flera kilometer. Bäst upplever man detta i skymningen under maj månad. På östra sidan av sjön finns en badplats med bryggor och hopptorn.

Visa mer