Fornminnen inom Ystads kommun

Adress: 27180 Ystad Visa karta

Adress: 27180 Ystad

Det finns cirka 370 bevarade milstenar i Skåne. En av de allra äldsta är från 1600-talet och står vid Stora Västergatan i Ystad.
I Svarte, söder om landsvägen, ligger stensättningen Disas ting, som troligen daterar sig till yngre bronsåldern.
Stora Köpinge, en av de första handelsplatserna i området, är rikt på fornminnen. Vid kyrkan står dösen Trollasten som är en av många välbevarade megalitgravar i den här delen av Skåne.
Socknarna Balkåkra och Sjörup, har varsin kyrkoruin från medeltiden. Sjörup restaurerades på 1960-talet och är så gott som i ”originalskick”.
Av Balkåkra återstår tornet och en del av långhusets murar, koret har byggts om till gravkapell.

Visa mer