Charlottenlunds slott

Adress: Charlottenlunds Allé 90, 271 93 Ystad Visa karta

Adress: Charlottenlunds Allé 90, 271 93 Ystad

Slottet och godset har sedan 1901 varit i familjen Lachmanns ägo. Danskfödde Jacob Lachmann var framgångsrik sockerfabrikör, först med fabrik i Ystad och sedan grundare och ägare av sockerfabrikerna i Köpingebro och Skivarp. Tillsammans med hustrun Clara byggde han upp en stor samling förnämlig nordisk 1800-talskonst på Charlottenlund. Slottet inrymmer även ett förnämligt bibliotek med ursprung från Löberöds slott.
Slottet är familjen Lachmanns privatbostad, vänligen respektera detta.

Fram till slutet av 1700-talet kallades Charlottenlund för Snårestads säteri. Den ursprungliga huvudbyggnaden låg i Snårestad 3 kilometer norr om slottet. Denna byggnad tillhörde Marsvinsholms gods och fick namnet Charlottenlund. Dåvarande ägaren till Marsvinsholm, greve Eric Ruuth (finansminister under Gustav III och grundare av stenkolsindustrin i nordvästra Skåne) gav gården detta namn efter sin tredje hustru Charlotta, f Wharendorff. Den friköptes 1841 och kom 1848 i politikern och ämbetsmannen Arvid Posses ägo.

Nuvarande huvudbyggnad uppfördes av Posse 1849 - 50. Som arkitekt engagerades Hans Jacob Strömberg, elev och medarbetare till domkyrkoarkitekten, professor C G Brunius i Lund. Ett tydligt inflytande av Brunius stilideal resulterade således i Charlottenlunds medeltidsromantiska utseende. Centralbyggnaden har en tornlik påbyggnad med lanternin i mitten, vilken svarar mot den öppna ljusgården med galleri. Att herresätet med sina tinnkransar, bågfriser och kubistiska torn har viss likhet med Akademiska föreningens byggnad i Lund är inte heller någon tillfällighet. Strömberg verkade nämligen som arkitekt även för denna välkända byggnad. Han blev sedermera stadsarkitekt i Göteborg.

Visa mer

Om denna aktivitet