Bjersjöholms slott

Adress: Bergsjöholms Allé 50 , 271 91 Ystad Visa karta

Adress: Bergsjöholms Allé 50 , 271 91 Ystad

Här i kanten av vad som en gång var en sjö, ligger den gamla borgen och ruvar på många hemligheter. Svaren på dessa har ännu inte till fullo sett dagens ljus. Arkeologiska undersökningar visar dock att borgen troligtvis uppfördes under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet på en delvis äldre grundläggning.

1994 bidrog Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen med drygt 4 miljoner kronor till en yttre renovering. Hösten 1995 stod slottets fasader färdiga med sin sandgula kulör och grå fönster och dörrar. Idag tål de vackra fasaderna att beskådas, samtidigt som det i slottets inre har påbörjats en både nödvändig och spännande restaurering. Slottet byggnadsminnesförklarades 1986.

På 1570-talet genomfördes stora byggnadsarbeten under länsherren Bjön Kaas ledning och de vattenomslutna byggnaderna formades till ett renässansslott med kringbyggd borggård. Slottet omgavs i väster, söder och öster av vallgravar medan själva Bjersjöholmssjön anslöt i norr.

1680 hade dåvarande ägaren Magnus Gabriel De la Gardie planer på att rusta upp och omgestalta Bjersjöholm. Detta blev dock aldrig genomfört.

På östra sidan om slottet låg trädgårdsholmen, vilken Carl von Linné beskrev i sin Skånska resa år 1749. Bl a växte det valnötsträd, avenbok och buxbom där. Det fanns även drivbänkar på holmen.

På 1790-talet revs slottets norra länga samtidigt som man började fylla igen vallgravarna. Under 1800-talets första decennier dikades sjön ut, vilket fick till följd att slottsmurarnas grundläggning förstördes och byggnaderna fick svåra sättningsskador. Värst drabbades huvudlängan i söder som revs 1890.

I samband med att det nya corps-de-logiet uppfördes 1847 - 50 förlorade det gamla och förfallna slottet sin betydelse. På 1890-talet genomgick de två kvarvarande flygelbyggnaderna stora förändringar och fick nu tjänstgöra som ekonomibyggnader och arbetarbostäder. Slottet var bebott fram till 1965.

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Öppettider
    Privat