Fyledalen

Adress: Fyledalen, 273 91 Tomelilla Datum: Onsdag 18 sep 2019 - tisdag 31 dec 2019 Visa karta

Adress: Fyledalen, 273 91 Tomelilla

Norra Europas bästa lokal för vinterstudier av örn. Naturreservat med sällsynta växter och djur.

Naturreservatet ingår även i riksintresset för naturvården och är med i EU:s nätverk av skyddad natur och utgör ett så kallat Natura 2000-område. Nordiska rådet har utnämnt området till ett av Sverige tio viktigaste naturområden.

Delar av naturreservatet ligger i Ystad respektive Sjöbo kommuner. I den tjugo kilometer långa Fyledalen ringlar den återmeandrade Fyleån fram. Dalen bildades för cirka 15 000 år sedan i samband med istidens slut. Fyledalen har stora biologiska och geologiska värden. Branta sluttningar med ädellövskog och buskrika betesmarker i dalgången dominerar området. På grund av sitt djup råder ett speciellt klimat i dalgången vilket gynnar många värmeälskande arter. Bokskogarna har fått växa sig gamla, grod- och kräldjur frodas, vanliga och ovanliga rovfåglar trivs i omgivningarna, längs ån kan man se kungsfiskare, strömstare och forsärla, samtliga fladdermusarter som finns i Sverige har noterats i området och kronhjort trivs här.

Tidigare gick Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ) bland annat genom Fyledalen. Den gamla järnvägen är numera ett populärt utflyktsmål med dressincykling mellan Tomelilla och Fyledalen.

Fram till år 2009 utvanns kvartsand ur Fyleverkens sandtäkt nordväst i området.

På www.stigvis.se kan ni finna olika stigtips som man kan gå i Fyledalen.

Att ta sig dit kollektivt med Skånetrafiken:
Besökare kan nå området via Benstads backar där parkeringsmöjligheter finns. Man kan även parkera vid det gamla tegelbruket där vägen från Tomelilla kommer ner i dalen. Det är möjligt att ta sig till Fyledalen via buss.
Skåneexpressen 4 Kristianstad - Ystad: hållplats "Benestad kyrkan".
Skåneexpressen 5 Lund - Simrishamn: hållplats "Röddinge landsvägen"

Se länk till Skånetrafikens hemsida för avgångar.

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
22 Okt
Tisdag 22 okt 2019 Fyledalen
23 Okt
Onsdag 23 okt 2019 Fyledalen
24 Okt
Torsdag 24 okt 2019 Fyledalen
25 Okt
Fredag 25 okt 2019 Fyledalen