Drakamöllan - Kumlan

Adress: Drakamöllans väg, 297 95 Degeberga Datum: Onsdag 18 sep 2019 - tisdag 31 dec 2019 Visa karta

Adress: Drakamöllans väg, 297 95 Degeberga

Mjölnare Drakes hemnejd!
Naturreservat med kuperat backlandskap och sällsynt vegetation, ingår i riksintresse för friluftsliv och naturvård, samt ingår i EU:s nätverk av skyddad natur och är därmed ett Natura 2000-område.

Förr i tiden levde en mjölnare och drev en kvarn i Julebodaån som rinner genom området. Han hette Drake och har givit namn åt naturreservatet. Området ligger i nordöstra delen av kommunen cirka en kilometer söder om Maglehem och utgörs av resterna av det gamla kulturlandskapet. Förr i tiden användes markerna som åkermark i två år och därefter som betesmark i cirka tio år. Idag plöjer man delar av naturreservatet med ett intervall på tio år för att efterlikna den gamla skötseln. Området erbjuder en god utsikt, besökare kan till och med se Östersjön, då höjdskillnaden mellan lägsta och högsta punkten är cirka femtio meter. Bland ovanliga djur kan sommargylling och fjärilen svartfläckig blåvinge nämnas. Denna blåvinge kräver väldigt speciell miljö eftersom larverna lever ihop med en speciell myra i närheten av backtimjan.

Området erbjuder fina vandringsleder och här finns ett gårdshotell med konferens- och övernattningsmöjligheter.

I detta naturreservat gäller speciella regler som du kan läsa här och på informationsskyltar i området.Drakamöllan är ett mycket kuperat backlandskap med utsikt över både hedar, skog och hav. Drakamöllan är ett av de ställena i kommunen där man får visuell kontakt med Östersjön. Reservatet ligger så pass isolerat att få ljud stör. Under våren kan man höra sommargyllingens visslanden från bokskogarna och under sommaren lyser hedarna violett av blommande ljung.

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
22 Okt
Tisdag 22 okt 2019 Drakamöllan naturreservat
23 Okt
Onsdag 23 okt 2019 Drakamöllan naturreservat
24 Okt
Torsdag 24 okt 2019 Drakamöllan naturreservat
25 Okt
Fredag 25 okt 2019 Drakamöllan naturreservat