Gamla Lundavägen - en landsväg med lång historia

Adress: ystad Visa karta

Adress: ystad

Vägen har varit en länk mellan Ystad och ärkesätet Lund ända sedan medeltiden. Den del av Gamla Lundavägen som fortfarande följer en tusenårig sträckning går från E65:ans avfart vid Bjäresjö ända till Kogshult mellan Knickarp och Blentarp.

Området i vägens närhet är särskilt rikt på fornminnen och lämningar, de flesta dock dolda under markytan idag. Informationstavlor längs med vägen finns uppsatta.

Vägens roll: Under medeltiden och fram till reformationen 1536 tillhörde Skårby och Gussnava byar, samt delar av Bjäresjö, ärkesätet i Lund. När ärkebiskopens män kom på besök gick färden sannolikt via gamla Lundavägen. Vid samma tid administrerade ärkesätet även större delen av Bornholm där han lät uppföra Hammers Hus. Vägens betydelse växte under 1200-talet när staden Ystad etablerades, Mariakyrkan byggdes och Franciskanerna uppförde ett kloster med kyrka helgad på S:t Petri.

Vägen genom backlandskapet går mellan ås- och slättbygd. De västra delarna omfattar ett kuperat odlingslandskap med flera mindre vattensamlingar, medan de östra delarna domineras av sjölandskap med starkt kuperad terräng runt Ellestads- och Krageholmssjöarna. Vid Bjäresjö övergår backlandskapet i utplanande slätt ner mot havet.

Visa mer

Om denna aktivitet