Borstakärrs våtmarker

Adress: Christinehov, 273 57 Brösarp Visa karta

Adress: Christinehov, 273 57 Brösarp

Borstakärrs våtmarker – nyanlagda våtmarker som snabbt givit livsrum för flora och fauna

Våtmarkerna anlades bland annat med hjälp av medel från statens satsning på lokala naturvårdsprojekt under 2005-2006 och ingår i Christinehovs Ekopark. Det var vanligt att våtmarker och diken torrlades för att skapa större jordbruksareal under 1800-talet. Därför har våtmarker blivit ganska ovanliga varför området idag är värdefullt för nejden. Öppna vattenspeglar, stundtals översvämmade betesmarker, vattendrag och sumpiga skogar har på kort tid skapat livsrum för allehanda djur och växter. Cirka 320 olika växter har vid inventeringar noterats. Vanlig groda, åkergroda, lövgroda och vanlig padda etablerade sig snabbt i området. Svart stork, havsörn och fiskljuse har också noterats. Området har kvickt även blivit en av Skånes artrikaste fladdermuslokaler med både vanliga och hotade arter.

Ta dig hit: Området ligger i anslutning till Christinehofs slott med goda parkeringsmöjligheter. Det finns möjlighet för både kortare och längre promenader. Här finns en tillgänglighetsanpassad spång och plattform över våtmarkerna. Plattformen är ypperlig för fågelskådning.

Visa mer