Skogsbacken - Vandreture - Cykel

Adresse: Skogsbacken, 273 32 Tomelilla Dato: Fredag 19 jul 2019 - tirsdag 31 dec 2019 Vis kort

Adresse: Skogsbacken, 273 32 Tomelilla

Skogsbacken är en centralt belägen naturpark
som följer Välabäckens sträckning. Laxtrappa. För guidning: www.tomelilla.se/evenemang/. el eft ök.

Skogsbacken är en centralt belägen naturpark som följer Välabäckens sträckning. I bäcken leker havsvandrande öring och både Kungsfiskare och Strömstare syns regelbundet övervintra. Området är väldigt varierat med ren bokskog, ädellövskog, alkärr, våtängar, högörtsängar, tallskog och granskog. Alkärren i områdets centrala delar är väldigt tilltalande och ger ett närmast tropiskt intryck. Skogsbacken nyttjas av Tomelillabor för promenader och löpning. Dess centrala läge gör det också lätt tillgängligt för skolbarn och äldre.

I bäckens nedre del finns en imponerande öringstrappa som byggdes i samband med ombyggnationen av reningsverket i mitten av 80-talet. Under 2006 gjordes insatser av grönajobbprojektet för att göra öringstrappan mer tillgänglig. Reningsverket i Tomelilla byggde för ca 20 år sedan dammar för sin verksamhet och därför dämdes det naturliga vattendraget upp och istället gjordes en konstgjord vattenfåra vid sidan om dammarna där vattnet rinner idag. Den nya vattenfåran fick en mycket större höjdskillnad än den normala och detta innebar problem för fisken som inte klarade att ta sig upp. För att fisken fortfarande skulle kunna vandra uppåt Välabäcken som tidigare, var man tvungen att bygga flera steg som planade ut höjdskillnaden; en laxtrappa. Den här laxtrappan har tio steg. Genom att göra en fördjupning precis nedanför själva steget kan fisken ta sats och hoppa upp till nästa. Så här går den tillväga tills den har gått upp för hela trappan och lyckats ta sig förbi hindret och går slutligen in i den normala vattenfåran igen. På hösten kan man här se havsöring som nästan står på kö för att få ta sig upp genom trappan och vidare uppströms för att hitta lämpliga lekplatser. Har man tur kan man få se dem ta ett hopp över till nästa trappsteg! Havsöringen föredrar att vandra efter ett regn då vattendragen är fulla med vatten. Bästa tiden att få se vandrande havsöring är mellan den 1 september och den 31 december. Under den här tiden är havsöringen fredad. För att få fiska havsöring i sötvatten krävs alltid fiskekort.

Vandrings-/cykelleder, paket och arrangerade guidningar finns. För fasta visningar/guidningar, se www.tomelilla.se/evenemang/. Övriga visningar/guidningar eft ök. Kontakta Tomelilla Turistbyrå för mer info.

Vis mere

Occasions

Date    
21 Jul
Søndag 21 jul 2019
22 Jul
Mandag 22 jul 2019
23 Jul
Tirsdag 23 jul 2019
24 Jul
Onsdag 24 jul 2019