Fiske i Ystad

Adresse: Österportstorg 1, 27141 Ystad Vis kort

Adresse: Österportstorg 1, 27141 Ystad

Vem får fiska? Svenska medborgare får fiska med rörligt fiskeredskap runt Skånes kust med undantag för vissa åmynningar och fredade områden. Med svensk medborgare jämställs utländsk medborgare som varit bosatt i Sverige i minst två år. Dessutom får utländska medborgare bedriva fritidsfiske med handredskap vid Skånes kust.

I övrigt måste utländska medborgare ha tillstånd av Länsstyrelsen. Tillståndsbeviset skall tas med vid fiske och uppvisas vid kontroll. I sjöar och vattendrag får fiske ske endast efter tillstånd av fiskerättsägare. Sådant tillstånd erhålls t ex genom köp av fiskekort. Vid sötvattensfiske görs ingen skillnad mellan svenska och utländska medborgare.

Kusten - Torsk, öring, näbbgädda, plattfisk, ål, id med handredskap. Fritt fiske gäller hela kusten. Undantag: fredade områden kring åars utlopp, samt speciella bestämmelser för vissa arter. Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden 15/9 - 31/12.

Vis mere

Om denne aktivitet

  • Telefon nummer
    46 0411-129 79